| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Wiki med Viden

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 10 months ago

Velkommen til Jesper Buchholdt Gjørups wiki-sider

Cliffs of Moher i Irland; en metafor for viden:               Jesper Buchholdt Gjørup

Et fundament at stå på. Et udsigtspunkt.

 

En wiki er en slags hjemmeside, som er nem at oprette og redigere - og som teknisk platform fungerer som Wikipedia, hvor mange forskellige personer let kan skrive og redigere en tekst - uden at skulle bruge programmeringssprog eller have et særligt redigeringsprogram. Læs mere her: https://da.wikipedia.org/wiki/Wiki

Se også Knud Ramians wiki (http://knudramian.pbworks.com), som er en vigtig inspirationskilde til denne wiki. 

 

Her på denne samling af wikier, som skrives og redigeres af Jesper Buchholdt Gjørup, kan du fx læse om

Du kan se flere wikier om særlige emner i SideBar i højre side og i en oversigt med links til andre wikier

Du kan finde tekster på denne wiki ved at bruge søgefeltet, Navigator og fanebladet Pages & Files

 

Mine idéer med at lave wikier er

1) at bruge hypertekst, når jeg skriver noter om faglitteratur, som linker de mange begreber og kilder/henvisninger sammen - lige så dynamisk som Wikipedia 

2) at have mine noter tilgængelige på internettet, så de er lette at genfinde via søgefelt, oversigter, mapper og links - og dermed undgå store papirbunker, ringbind og hængemapper

3) at stille viden, idéer, teorier, begreber, undersøgelser og erfaringer til rådighed for andre (studerende, fagprofessionelle, ledere og andre interesserede)

- i supplement til Wikipedia, bibliotekernes databaser og originallitteraturen. Wikierne er således også en hjælp til litteratursøgning om et særligt emne. 

 

Mine wiki respekterer andres ophavsret ved at ved at anerkende, citere og henvise til originallitteratur og Wikipedia

Mine wikier kan i ophavsretsligt lys ses som originale faglige tekster OG faktuelle anmeldelser, reklamer, appetitvækkere og smagsprøver på god originallitteratur.

Wikierne kan og skal ikke erstatte brugen af originallitteraturen og Wikipedia. De fleste kilder er tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek og/eller internettet. 

 

Hvis du er webmaster, forfatter eller ansat på et forlag, og oplever at mine wikier krænker dine/jeres rettigheder, bedes du kontakte mig på mail eller telefon.

 

Hvis du ønsker at drøfte nogle af de emner jeg skriver om, kan du også skrive eller ringe til mig 

 

Jeg håber, at du kan få glæde af mine wikier, selvom det ikke er peer-reviewede tekster. Feedback og forbedringsforslag er velkomne.

 

Jeg har siden 2007 oprettet og anvendt wikier til både projekter i mit arbejdsliv og i frivilligt socialt arbejde.

Tak til Jens Peter Jensen for at introducere mig til hypertekst i 2003.

Tak til Knud Ramian for at introducere mig til wiki-mediet i 2007.

Tak til mange andre tidligere kolleger, projektdeltagere, deltagere i undervisning, naboer og spejderforældre for at give positiv feedback på mine wikier.

Tak til Wikipedia og Gyldendals store danske encyklopædi for god inspiration.

 

Venlig hilsen

 

Jesper Buchholdt Gjørup

 

jesper.gjoerup@gmail.com 

2568 8660.

 

 

 

 2017-02-19

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.